fbpx

V. Uspaskich: „Žmonėms turi būti grąžinta teisė į padorų atlyginimą ir pensiją“ 2014-03-31

Teksto dydis: mažinti | didinti

Seimo nario Viktoro Uspaskich teigimu, Lietuvos valdžia jau dešimtmetį pažeidžia šalies piliečių teisę į teisingą atlyginimą ir padorią pensiją, kurią garantuoja Seimo ratifikuota Europos socialinė chartija. Tiesa, ši chartija buvo ratifikuota su išlygomis, diskriminuojančiomis Lietuvos žmones ir nesuteikiančiomis jiems teisės būti pilnaverčiais Europos piliečiais.

„Pagal Europos socialinę chartiją, minimali mėnesinė alga (MMA) turi sudaryti 60 proc. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU), ir ši nuostata galioja jau dešimtmetį, kai ši chartija buvo ratifikuota Seime. Skaičiuojant pagal šios dienos rodiklius, tai reiškia, kad MMA šiandien Lietuvoje turėtų būti 1404 litai. Chartija taip pat numato, kad minimali pensija šalyje turi būti ne mažesnė negu 50 procentų VMDU, tačiau šis chartijos straipsnis Seimo ratifikuotas nebuvo. Bet svarbiausia yra tai, kad valdžia neratifikavo ir Europos socialinės chartijos papildomo protokolo, kuris, be kita ko, numato galimybę profesinėms sąjungoms, darbdavių organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms paduoti skundą Europos socialinių teisių komitetui, jeigu valstybė nesilaiko chartijos nuostatų. Taip Lietuvos žmonės buvo padaryti antrarūšiais — jiems buvo suteikta teisė į didesnę MMA, bet nebuvo suteiktos priemonės šiai teisei apginti“, — pastebi Seimo narys.

Siekdamas ištaisyti šią neteisingą ir diskriminacinę situaciją, V. Uspaskich Seimo posėdžio sekretoriate užregistravo Darbo kodekso ir įstatymo „Dėl 1996 metų Europos socialinės chartijos (pataisytos) ratifikavimo“ 2 straipsnio pakeitimus, kuriais siekiama reglamentuoti, kad Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustatytų tokią MMA, kuri atitiktų Europos socialinės chartijos ratifikavimo įstatymu prisiimtus įsipareigojimus, bei įtvirtinti chartijos nuostatą, jog minimali pensija šalyje turi būti ne mažesnė negu 50 procentų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

„Lietuvos žmonėms turi būti užtikrinta teisė būti pilnaverčiais Europos piliečiais, jie neturi būti antrarūšiai Europos piliečiai, ir jiems turi būti suteikta teisė apsiginti bei garantuota sąžiningai uždirbta pensija ir atlyginimas. Mano siūlomos pataisos yra minimali priemonė tokioms teisėms užtikrinti. Deja, Seimas negali ratifikuoti chartijos protokolo, nes tokį teikimą Seimui turi pateikti šalies Prezidentė. Tikiuosi, kad ji neapsiribos kalbomis apie rūpestį žmonėmis, o imsis realių veiksmų, gindama dirbančiųjų ir pensininkų teises“, — sako V. Uspaskich.

Rinkimai 2015

ALDE